Kesimpulan : Jika kita mengetahui jenis isimnya, maka kita mudah untuk mengetahui tanda-tanda i’rob-nya.